11 Nisan 2015 Cumartesi

BMW - DDR...!!!

BMW otomobillerinin tarihinde özellikle karanlıkta bırakılmış bir dönem vardır: Doğu Alman BMW’leri dönemi…!!!

Bugün BMW tarihinde sözü hiç edilmeyen, adeta tabuya dönüşmüş bir dönem bulunmaktadır. BMW otomobillerinin Doğu Almanya’da üretildiği, hatta önemli bir kısmının Doğu Almanya’da tasarlandığı yaklaşık 10 yıllık, “kızıl karanlık” bir dönem…


Üstte: IST Models EMW 340 Kombi (1953), 1:43


Resimler: Doğu Alman tasarımı BMW 340-2 (1951)


Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için, geriye dönüp BMW’nin otomobil imal etme işine giriştiği döneme bakmamız gerekir…

Daha once uçak motorları ve motorsiklet üreten Bavyera – Münih merkezli BMW firması 1928’de otomobil üretimine Eisenach’ta bulunan Dixi Otomobil Fabrikası’nı satın alarak başlar. Bu fabrika o güne dek ürettiği Wartburg marka otomobiller ile kendisine zaten belirli bir ün edinmiştir. 1920’lerde Alman ekonomisinin kötüye gitmesi ile, Dixi fabrikası hayatta kalabilmek için küçük ve ucuz otomobiller üretmesi gerektiğini görmüş ve 1927’de İngiltere’den lisans alarak Austin Seven modellerini üretmeye başlamıştır.

1928’de fabrikayı BMW satın alır ve 1929’dan itibaren üretilen Austin Seven lisanslı otomobiller BMW markasıyla ilk kez piyasaya sürülür. Bu araçlar Almanya’da best-seller olur. Austin lisansı 1932’de sona erdiğinde ise, BMW tasarımı 3/20 piayasaya çıkar; bunu 1934’te BMW 309 izler. Bundan sonra BMW bu fabrikada, ‘sporty touring’ geleneğini başlatan arabalar üretecektir: 315 (1934), 319 (1936), 321 (1938). En son çıkan bu 321 modelleri BMW’nin bugün bile kullandığı, alameti farikası haline gelmiş “double-kidney” radyatör ızgarası şekline sahip olan ilk araçlardır. Fakat BMW’ye esas şöhreti getiren model 1936’da çıkan 328 olur; bu otomobil yarışlarda da başarı kazanır.

Ne var ki İkinci Dünya savaşının çıkmasıyla, BMW fabrikaları kaynaklarını daha çok savaş ihtiyaçlarına yöneltir. Otomobil üretimi durma noktasına gelir.

Savaş bittiğinde ise fabrika tarumar haldedir; %60’ı bombalarla yıkılmıştır. Ve en kötüsü, fabrika ikiye bölünen Almanya’nın doğusunda kalmıştır…

Ancak yine de fabrikada otomobil imal etmeye yetecek kadar makine ve altyapının sağlam kaldığı görülür; ve sosyalist Doğu Alman yönetimi bu fabrikada BMW marka otomobiller üretmeye devam etme kararı alır.

Bugün BMW, pek çokları için narsist, agresif yuppiliğin, sportif şıklığın, gücün ve hızın, ve en genel anlamda rekabetçi, kapitalist Batının sembolüdür. Ne var ki, savaşın bitiminden 1952 yılına kadar üretilmiş tüm BMW otomobiller, Doğu Alman Eisenach fabrikasında üretilmiştir…

İlk önce 321 ve 326’yı üretmeye devam ederler; bu 1950’ye kadar sürer. 321 modeli Sovyetler Birliği, İsveç, Belçika ve İsviçre’ye ihraç edilir. Hatta bazı 321’ler Batı Almanya’ya sızmayı bile başarır. İlk savaş sonrası, Doğu Alman  tasarımı ise, 340 modelidir (1949 -1951). Bunu 1951 yılından üretimin sonlandığı 1955’e kadar üretilen 340-2 modeli izler. Dönemin Amerikan otomobilleri ile rekabet edebilecek nitelikte çizgileri olan 342 ve 343 ise, prototip aşamasında kalır ve BMW operasyonun sonlanmasıyla birlikte gün yüzü görmeden rafa kalkar.
Resimler: Yukardan aşağıya: Prototip aşamasında kalan 342-1, 342-2 ve 343 modelleri


Savaştan önce, BMW motorsiklet üretimini Münih’te, otomobil üretimini ise Eisenach’ta yoğunlaştırmıştır. Eisenach fabrikasının kaybı başlangıçta Batı Alman BMW’yi elinde kalan motorsiklet işine odaklanmaya iter.  Fakat Doğu Almanya’daki fabrikanın BMW amblemi ve markası ile otomobil üretmeye devam etmesi, Batı’da BMW’yi rahatsız etmektedir. Üretmedikleri arabalar için kendilerinden yedek parça ve servis desteği isteyen kullanıcılar durumu daha da çekilmez kılmaktadır.

Siyasi durum netleşene kadar yapacak pek bir şey yoktur. Özellikle savaş sırasında Nazi rejimine hizmet etmiş üreticilere o dönemde zaten hiç iyi gözle bakılmamaktadır.

Fakat bir sure sonra işler değişir. Batı Almanya, Amerikan yardımı ile ekonomik olarak tekrar ayağa kalkıp güçlendiğinde, BMW de, doğudaki kardeşine yüklenecek gücü bulur kendinde. Öncelikle Batılı BMW de otomobil endüstrisine yeniden giriş yapar. 1951’de BMW 501 piyasaya çıkar. Ayrıca Düseldorf’ta bir mahkemeden BMW markasının kullanım hakkının Münih merkezli şirkete ait olduğuna dair karar çıkartılır. Bunun sonucunda, Eisenach firması 1952 yılında, ürettiği arabaların markasını BMW’den EMW’ye çevirir (Yani “Bayerische Motor Werke” yerine, “Eisenach Motor Werke” olur). Amblemdeki mavi rengi de devrimin güzel kırmızısına çevirirler.

Sonuçta 1955’te üretim tamamen sonlanana kadar 21.249 adet BMW/EMW 340 modeli üretilir ve bunların 8510 tanesi ihraç edilir. İhracat Finlandiya, SSCB, Danimarka, Norveç, Polonya, Belçika ve Yunanistan’a yapılır.

Ancak 1950’lerin ortasına gelindiğinde Doğu Alman hükümeti iç pazara odaklanmak, halk ve işçiler için küçük ve ucuz arabalar üretmek yönünde karar alır. Bunun sonucu olarak BMW/EMW gibi ihraç pazarına ve içerde de devlet seçkinlerine hitap eden lüks araçları üretmekten vazgeçer.

Kaynak: 


Anlatıya uyarlayarak çeviri: Aren Kurtgözü